පරිවර්තන

1-24 of 158
පරිවර්තන
Pahan Publishers

එමිලි - 1

එමිලි - 1 by මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර | Emily - 1 by Manel Jayanthi Gunasekara
රු.490
Further option: Book Type
Pahan Publishers

එමිලි - 3

එමිලි - 3 by මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර | Emily - 3 by Manel Jayanthi Gunasekara
රු.490
Further option: Book Type
Pahan Publishers

එමිලි - 5

එමිලි - 5 by මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර | Emily - 5 by Manel Jayanthi Gunasekara
රු.490
Further option: Book Type
Wijesooriya Grantha Kendraya

ආදරය දැනෙන්න ජීවත් වෙන්න

මේ පොත රචනා කර තිබෙන්නේ අඹු සැමියන් වීමට අපේක්‍ෂා කරන අයටත් අඹු සැමියන් ලෙස ජීවිත ගොඩනගා ගත් අයටත් කියවීමට ය. පැහැදිලි හේතු සාධක ඇතිව හෝ නැතිව යුග දිවිය ව්‍ය...
රු.530
Further option: Book Type
Pahan Publishers

මගේ නරක සහෝදරී

මගේ නරක සහෝදරී - පරිවර්තනය මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර Mage Naraka Sahodari - The Worst thing about my Sister ( Jacqueline Wilson) - Translated by Manel Jayanthi...
රු.650
Pahan Publishers

ලිලී

ලිලී - පරිවර්තනය මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර LILY (Holly Webb) - Translated by Manel Jayanthi Gunasekara
රු.590
Pahan Publishers

ඇපල් ගහ යට

ඇපල් ගහ යට - පරිවර්තනය නිෂානි දිසානායක Apple Gaha Yata - Under the Apple Tree ( Rebecca Clark Brockway) - Translated by Nishani Disanayake
රු.780
Pahan Publishers

ඔබ මගේ මුර පදේ

ඔබ මගේ මුර පදේ - පරිවර්තනය ප්‍රදීප් කුමාර බාලසුරිය Oba Mage Mura Pade - You're the Password to my life ( Sudeep Nagarkar) - Translated by Pradeep Kumara Bal...
රු.750
Pahan Publishers

එමිලි - 4

එමිලි - 4 by මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර | Emily - 4 by Manel Jayanthi Gunasekara
රු.590
Godage Publishers

සුප්‍රසිද්ධ ග්‍රීක නාට්‍ය රචක ඇරිස්ටොෆනීස්ගේ - "මැඩියෝ" නාට්‍යය

සුප්‍රසිද්ධ ග්‍රීක නාට්‍ය රචක ඇරිස්ටොෆනීස්ගේ -"මැඩියෝ" නාට්‍යය by සම්භාව්‍ය ගීක බසින් පරිවර්තනය "මර්ලින් පීරිස්" | Suprasidda Greeka Natya Rachaka Aristopha...
රු.350
Further option: Book Type
Wijesooriya Grantha Kendraya

ගෞරි

ගෞරි - ගුණදාස යාපා Gauri - Gunadasa Yapa
රු.530
Further option: Book Type
Wijesooriya Grantha Kendraya

ගෙදර යන අතරමග

ගෙදර යන අතරමග - පරිවර්තනය ගංගා නිරෝෂිණී සුදුවැලිකන්ද Gedara Yana Atharamaga - Translated by Ganga Niroshini Suduwelikanda Little House book 10
රු.280
Further option: Book Type
Wijesooriya Grantha Kendraya

ඔබ ළඟ මා

ඔහුගේ දෑස මා වෙත යොමු වී තිබෙන බව මට දැනුණා. එසේ නොවුනා නම් යෙහෙකි යැයි මට සිතුණේ මගේ දෑත්වල වෙව්ලීම නතර නොවී තිබුණු නිසා. කියා ගැනීමට නොහැකි දෑ බොහෝ තිබෙන බ...
රු.880
Further option: Book Type
Sakhila Publishers

චෙරි උයන

චෙරි උයන by ඇන්ටන් චෙකොව් සහ පරිවර්තනය රන්ජිත් ධර්මකීර්ති | Cherry Uyana by Anton Chekhov & Translated by Ranjit Dharmakirti | The Cherry Orchard by Anton...
රු.380
Further option: Book Type
Sakhila Publishers

අපරාධය හා දඬුවම - 1

අපරාධය හා දඬුවම - 1 by ෆියදෝර් දොස්තොව්ස්කි සහ පරිවර්තනය රන්ජිත් ධර්මකීර්ති | අපරාධය හා දඩුවම - 1 by ෆියදෝර් දොස්තොව්ස්කි සහ පරිවර්තනය රන්ජිත් ධර්මකීර්ති |...
රු.800
Further option: Book Type
පරිවර්තන