පරිවර්තන

1-24 of 149
පරිවර්තන
Pahan Publishers

එමිලි - 1

එමිලි - 1 by මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර | Emily - 1 by Manel Jayanthi Gunasekara
රු.490
Further option: Book Type
Pahan Publishers

එමිලි - 3

එමිලි - 3 by මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර | Emily - 3 by Manel Jayanthi Gunasekara
රු.490
Further option: Book Type
Pahan Publishers

එමිලි - 5

එමිලි - 5 by මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර | Emily - 5 by Manel Jayanthi Gunasekara
රු.490
Further option: Book Type
Wijesooriya Grantha Kendraya

ආදරය දැනෙන්න ජීවත් වෙන්න

මේ පොත රචනා කර තිබෙන්නේ අඹු සැමියන් වීමට අපේක්‍ෂා කරන අයටත් අඹු සැමියන් ලෙස ජීවිත ගොඩනගා ගත් අයටත් කියවීමට ය. පැහැදිලි හේතු සාධක ඇතිව හෝ නැතිව යුග දිවිය ව්‍ය...
රු.530
Further option: Book Type
Wijesooriya Grantha Kendraya

පණපිටින් දවාලූ තහනම් ප්‍රේමය

තහනම් ආලය නිසා පණපිටින් ගිනිතැබීමට ලක්ව දිවි ගලවාගත් පලස්තීන බටහිර ඉවුරේ තරුණියගේ සත්‍ය කතාව. මෙහි කියවෙන්නේ බටහිර ඉවුරේ පමණක් නොව ඒ කලාපයේ තවත් බොහෝ රටවල ඉ...
රු.480
Further option: Book Type
Wijesooriya Grantha Kendraya

The Hardy Boys 1

තරුණ වීරයෝ (අතිශයින්ම අනතුරුදායකයි) - පරිවර්තන සුදත් රොහාන් Tharuna Weerayo (Athishayinma Anathurudayakayi) - Translated by Sudath Rohan
රු.500
Wijesooriya Grantha Kendraya

The Hardy Boys 2

තරුණ වීරයෝ (රුදුරු කතරේ වික්‍රමය ) - පරිවර්තන සුදත් රොහාන් Tharuna Weerayo ( Ruduru Kathare Wikramaya ) - Translated by Sudath Rohan
රු.500
Wijesooriya Grantha Kendraya

The Hardy Boys 3

තරුණ වීරයෝ ( සයුරු තෙරේ සංග්‍රාමය) - පරිවර්තන සුදත් රොහාන් Tharuna Weerayo (Sayuru There Sangramaya ) - Translated by Sudath Rohan
රු.500
Wijesooriya Grantha Kendraya

The Hardy Boys 4

තරුණ වීරයෝ ( සතුටු උයනේ මාරකය ) - පරිවර්තන සුදත් රොහාන් Tharuna Weerayo (Sathutu Uyane Marakaya) - Translated by Sudath Rohan
රු.500
Pahan Publishers

මගේ නරක සහෝදරී

මගේ නරක සහෝදරී - පරිවර්තනය මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර Mage Naraka Sahodari - The Worst thing about my Sister ( Jacqueline Wilson) - Translated by Manel Jayanthi...
රු.650
Pahan Publishers

ලිලී

ලිලී - පරිවර්තනය මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර LILY (Holly Webb) - Translated by Manel Jayanthi Gunasekara
රු.590
Pahan Publishers

ඇපල් ගහ යට

ඇපල් ගහ යට - පරිවර්තනය නිෂානි දිසානායක Apple Gaha Yata - Under the Apple Tree ( Rebecca Clark Brockway) - Translated by Nishani Disanayake
රු.780
Pahan Publishers

ඔබ මගේ මුර පදේ

ඔබ මගේ මුර පදේ - පරිවර්තනය ප්‍රදීප් කුමාර බාලසුරිය Oba Mage Mura Pade - You're the Password to my life ( Sudeep Nagarkar) - Translated by Pradeep Kumara Bal...
රු.750
Pahan Publishers

එමිලි - 4

එමිලි - 4 by මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර | Emily - 4 by Manel Jayanthi Gunasekara
රු.590
Sakhila Publishers

චෙරි උයන

චෙරි උයන by ඇන්ටන් චෙකොව් සහ පරිවර්තනය රන්ජිත් ධර්මකීර්ති | Cherry Uyana by Anton Chekhov & Translated by Ranjit Dharmakirti | The Cherry Orchard by Anton...
රු.380
Further option: Book Type
Sakhila Publishers

අපරාධය හා දඬුවම - 1

අපරාධය හා දඬුවම - 1 by ෆියදෝර් දොස්තොව්ස්කි සහ පරිවර්තනය රන්ජිත් ධර්මකීර්ති | අපරාධය හා දඩුවම - 1 by ෆියදෝර් දොස්තොව්ස්කි සහ පරිවර්තනය රන්ජිත් ධර්මකීර්ති |...
රු.750
Further option: Book Type
Sakhila Publishers

අපරාධය හා දඬුවම - 2

අපරාධය හා දඬුවම - 2 by ෆියදෝර් දොස්තොව්ස්කි සහ පරිවර්තනය රන්ජිත් ධර්මකීර්ති | අපරාධය හා දඩුවම - 1 by ෆියදෝර් දොස්තොව්ස්කි සහ පරිවර්තනය රන්ජිත් ධර්මකීර්ති |...
රු.700
Further option: Book Type
පරිවර්තන