පරිවර්තන

1-24 of 180
පරිවර්තන
Pahan Publishers

එමිලි - 1

එමිලි - 1 - මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර Emily - 1 - Manel Jayanthi Gunasekara
රු.490
Further option: Book Type
Pahan Publishers

එමිලි - 3

එමිලි - 3 by මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර | Emily - 3 by Manel Jayanthi Gunasekara
රු.490
Further option: Book Type
Pahan Publishers

එමිලි - 5

එමිලි - 5 by මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර | Emily - 5 by Manel Jayanthi Gunasekara
රු.490
Further option: Book Type
Wijesooriya Grantha Kendraya

ආදරය දැනෙන්න ජීවත් වෙන්න

මේ පොත රචනා කර තිබෙන්නේ අඹු සැමියන් වීමට අපේක්‍ෂා කරන අයටත් අඹු සැමියන් ලෙස ජීවිත ගොඩනගා ගත් අයටත් කියවීමට ය. පැහැදිලි හේතු සාධක ඇතිව හෝ නැතිව යුග දිවිය ව්‍ය...
රු.880
Further option: Book Type
Surasa Bookshop (Fast Publishers PVT)

ඈන් ෆ්‍රෑන්ක් මතක සුවඳ

දෙවැනි ලෝක සංග්‍රාම කාල වකවානුවේ කෲරත්වය, හිංසනය, භීෂණය, පීඩනය හා වේදනාව මැද සිදුවූ අනුවේදනීය සිදුවීම් අතරේ යුද ඝාතන සාහිත්‍යයට එකතු වූ නොමැකෙන නිර්මාණයක් ලෙ...
රු.300
Further option: Book Type
Wijesooriya Grantha Kendraya

හොඳ දඟ මල්ල

හොඳ දඟ මල්ල - ගංගා නිරෝෂිණී සුදුවැලිකන්ද Honda Dangamalla - Ganga Niroshini Suduwelikanda
රු.940
Further option: Book Type
Pahan Publishers

මගේ නරක සහෝදරී

මගේ නරක සහෝදරී - පරිවර්තනය මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර Mage Naraka Sahodari - The Worst thing about my Sister ( Jacqueline Wilson) - Translated by Manel Jayanthi...
රු.650
Pahan Publishers

ලිලී

ලිලී - පරිවර්තනය මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර LILY (Holly Webb) - Translated by Manel Jayanthi Gunasekara
රු.590
Pahan Publishers

ඇපල් ගහ යට

ඇපල් ගහ යට - පරිවර්තනය නිෂානි දිසානායක Apple Gaha Yata - Under the Apple Tree ( Rebecca Clark Brockway) - Translated by Nishani Disanayake
රු.780
Pahan Publishers

ඔබ මගේ මුර පදේ

ඔබ මගේ මුර පදේ - පරිවර්තනය ප්‍රදීප් කුමාර බාලසුරිය Oba Mage Mura Pade - You're the Password to my life ( Sudeep Nagarkar) - Translated by Pradeep Kumara Bal...
රු.750
Pahan Publishers

එමිලි - 4

එමිලි - 4 by මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර | Emily - 4 by Manel Jayanthi Gunasekara
රු.590
පරිවර්තන