ත්‍රාසජනක කතා

1-7 of 7
Wijesooriya Grantha Kendraya

රැම්සීස් I

රැම්සීස් I - පරිවර්තනය මානෙල් කරුණාතිලක Ramsis I - Translated by Manel Karunathilaka
රු.760
Further option: Book Type
Wijesooriya Grantha Kendraya

The Hardy Boys 1

තරුණ වීරයෝ (අතිශයින්ම අනතුරුදායකයි) - පරිවර්තන සුදත් රොහාන් Tharuna Weerayo (Athishayinma Anathurudayakayi) - Translated by Sudath Rohan
රු.500
Wijesooriya Grantha Kendraya

The Hardy Boys 4

තරුණ වීරයෝ ( සතුටු උයනේ මාරකය ) - පරිවර්තන සුදත් රොහාන් Tharuna Weerayo (Sathutu Uyane Marakaya) - Translated by Sudath Rohan
රු.500
New
Dayawansa Jayakody & Company

කැලේ හැදුණු ළමයි

කැලේ හැදුණු ළමයි by කැප්ටන්. ෆෙඩ්රික් මැරියට් සහ පරිවර්තනය චන්ද්‍ර අනගිරත්න | කැලේ හැදුනු ළමයි by කැප්ටන්. ෆෙඩ්රික් මැරියට් සහ පරිවර්තනය චන්ද්‍ර අනගිරත්න |...
රු.500
Further option: Book Type
New
Chandana Mendis Publishers (චන්දන මෙන්ඩිස් ප්‍රකාශන)

සුරූපී නළඟන සහ තවත් ෂර්ලොක් හෝම්ස් කථා (ෂර්ලොක් හෝම්ස්ගේ රහසිගත ලිපිගොනු අංක-18)

සුරූපී නළඟන සහ තවත් ෂර්ලොක් හෝම්ස් කථා (ෂර්ලොක් හෝම්ස්ගේ රහසිගත ලිපිගොනු අංක-18) by ශ්‍රීමත්. ආතර් ඉග්නේෂස් කොනන් ඩොයිල් - ශ්‍රීමත්. ආතර් කොනන් ඩොයිල් සහ පර...
රු.490
New
Chandana Mendis Publishers (චන්දන මෙන්ඩිස් ප්‍රකාශන)

රන් දෙවඟන සහ තවත් ෂර්ලොක් හෝම්ස් කථා (ෂර්ලොක් හෝම්ස්ගේ රහසිගත ලිපිගොනු අංක-20)

රන් දෙවඟන සහ තවත් ෂර්ලොක් හෝම්ස් කථා (ෂර්ලොක් හෝම්ස්ගේ රහසිගත ලිපිගොනු අංක-20) by ශ්‍රීමත්. ආතර් ඉග්නේෂස් කොනන් ඩොයිල් - ශ්‍රීමත්. ආතර් කොනන් ඩොයිල් සහ පරිව...
රු.550