යොවුන් නවකතා

1-24 of 54
Sarasa Publishers

අපේ ගම

අපේ ගම - මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ Ape gama - Martin Wickramasinghe
රු.250
Further option: Book Type
Dayawansa Jayakody & Company

ඕලු - 4

ඕලු - 4 - කුමාර කරුණාරත්න Olu - 4 - Kumara Karunarathna
රු.280
Further option: Book Type
Wijesooriya Grantha Kendraya

The Hardy Boys 1

තරුණ වීරයෝ (අතිශයින්ම අනතුරුදායකයි) - පරිවර්තන සුදත් රොහාන් Tharuna Weerayo (Athishayinma Anathurudayakayi) - Translated by Sudath Rohan
රු.500
Wijesooriya Grantha Kendraya

The Hardy Boys 2

තරුණ වීරයෝ (රුදුරු කතරේ වික්‍රමය ) - පරිවර්තන සුදත් රොහාන් Tharuna Weerayo ( Ruduru Kathare Wikramaya ) - Translated by Sudath Rohan
රු.500
Wijesooriya Grantha Kendraya

The Hardy Boys 3

තරුණ වීරයෝ ( සයුරු තෙරේ සංග්‍රාමය) - පරිවර්තන සුදත් රොහාන් Tharuna Weerayo (Sayuru There Sangramaya ) - Translated by Sudath Rohan
රු.500
Wijesooriya Grantha Kendraya

The Hardy Boys 4

තරුණ වීරයෝ ( සතුටු උයනේ මාරකය ) - පරිවර්තන සුදත් රොහාන් Tharuna Weerayo (Sathutu Uyane Marakaya) - Translated by Sudath Rohan
රු.500
Pahan Publishers

මගේ නරක සහෝදරී

මගේ නරක සහෝදරී - පරිවර්තනය මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර Mage Naraka Sahodari - The Worst thing about my Sister ( Jacqueline Wilson) - Translated by Manel Jayanthi...
රු.650
Pahan Publishers

ලිලී

ලිලී - පරිවර්තනය මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර LILY (Holly Webb) - Translated by Manel Jayanthi Gunasekara
රු.590
Pahan Publishers

ඇපල් ගහ යට

ඇපල් ගහ යට - පරිවර්තනය නිෂානි දිසානායක Apple Gaha Yata - Under the Apple Tree ( Rebecca Clark Brockway) - Translated by Nishani Disanayake
රු.780
Pahan Publishers

ඔබ මගේ මුර පදේ

ඔබ මගේ මුර පදේ - පරිවර්තනය ප්‍රදීප් කුමාර බාලසුරිය Oba Mage Mura Pade - You're the Password to my life ( Sudeep Nagarkar) - Translated by Pradeep Kumara Bal...
රු.750