යොවුන් නවකතා

1-24 of 56
Sarasa Publishers

අපේ ගම

අපේ ගම - මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ Ape gama - Martin Wickramasinghe
රු.450
Further option: Book Type
Dayawansa Jayakody & Company

ඕලු - 4

ඕලු - 4 - කුමාර කරුණාරත්න Olu - 4 - Kumara Karunarathna
රු.280
Further option: Book Type
Pahan Publishers

මගේ නරක සහෝදරී

මගේ නරක සහෝදරී - පරිවර්තනය මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර Mage Naraka Sahodari - The Worst thing about my Sister ( Jacqueline Wilson) - Translated by Manel Jayanthi...
රු.650
Pahan Publishers

ලිලී

ලිලී - පරිවර්තනය මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර LILY (Holly Webb) - Translated by Manel Jayanthi Gunasekara
රු.590
Pahan Publishers

ඇපල් ගහ යට

ඇපල් ගහ යට - පරිවර්තනය නිෂානි දිසානායක Apple Gaha Yata - Under the Apple Tree ( Rebecca Clark Brockway) - Translated by Nishani Disanayake
රු.780
Pahan Publishers

ඔබ මගේ මුර පදේ

ඔබ මගේ මුර පදේ - පරිවර්තනය ප්‍රදීප් කුමාර බාලසුරිය Oba Mage Mura Pade - You're the Password to my life ( Sudeep Nagarkar) - Translated by Pradeep Kumara Bal...
රු.750
M. D. Gunasena

කුම්මා

කුම්මා - ශාන්ති දිසානායක Kumma - Shanthi Dissanayaka
රු.750
Biso Publishers

කලම්බො

කලම්බො - මොහාන් රාජ් මඩවල Colombo - Mohan Raj Madawala
රු.1,450
Further option: Book Type