චරිතාපදාන

1-24 of 26
Wijesooriya Grantha Kendraya

ජවහර්ලාල් නේරු - I

ජවහර්ලාල් නේරු තුමා යනු, වර්තමාන ඉන්දියාවේ ඉරණම සහ නුතන ඉතිහාසය සමග ආසන්න ලෙස බැදී ඇති සුවිශේෂ චරිතයකි. ඔහු 1934 – 35 කාලයේ බනධනාගාරයේ සිටිමින් ලියා ඇති ආත්ම...
රු.700
Further option: Book Type
Wijesooriya Grantha Kendraya

ජවහර්ලාල් නේරු - II

ජවහර්ලාල් නේරු තුමා යනු, වර්තමාන ඉන්දියාවේ ඉරණම සහ නුතන ඉතිහාසය සමග ආසන්න ලෙස බැදී ඇති සුවිශේෂ චරිතයකි. ඔහු 1934 – 35 කාලයේ බනධනාගාරයේ සිටිමින් ලියා ඇති ආත්ම...
රු.680
Further option: Book Type
Wijesooriya Grantha Kendraya

යුගයක ආලෝකය

ශ්රීග ලංකාවේ අග්රිගණ්යව පරිපාලකයකු ගැන කියැවුණහොත් බොහෝ විට සිහියට නැඟෙනුයේ ඩී.බී.අයි.පී.එස්. සිරිවර්ධන ය. කාර්යක්ෂමතාව, අවංක බව, දේශපාලන හෝ වෙනත් බලවේග න...
රු.650
Further option: Book Type
Wijesooriya Grantha Kendraya

ගුණදාස අමරසේකර සංවාද

මහා ගත්කතුවර ගුණදාස අමරසේකර මෙරට සාහිත්‍ය කලා ක්ෂේත්‍රයේ විප්ලවකාරී චරිතයකි. උපතින්ම කවියකු හා සාහිත්‍යධරයෙකු වීමේ වාසනා ගුණය උරුම කරගත් ඔහු පසු පසුගිය සියවස...
රු.150
Further option: Book Type
Wijesooriya Grantha Kendraya

තුන්කල් දැක්ම

භික්ෂූන් වහන්සේලාට මේ රටේ බලයක් ඇත. ඒ බලය දේශපාලනඥයෙකු අත් කර ගන්නා තාවකාලික බලයකට වඩා ප්‍රබලය වැදගත් ය. භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ ප්‍රතිරූපයට මුල...
රු.180
Further option: Book Type