බෞද්ධ

1-24 of 25
Buddhist Cultural Centre

සිංහල අර්ථ සහිත ධම්මපදය

බෞද්ධයාගේ අත්පොත වශයෙන් සැලකෙන ධම්මපදය නම සරල සුගම සිංහල අනුවාදයකින් ද යුක්තව දර්ශනීය ලෙසින් නිමවා පහසු මිළට ඇත.
රු.300
Further option: Book Type
Buddhist Cultural Centre

මහාවංශය සිංහල

මහාවංශය සිංහල - බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය Mahawanshaya sinhala - Buddhist Cultural Centre
රු.1,450
Further option: Book Type
Buddhist Cultural Centre

අමාවතුර

ටිබැට් දේශයේ මහායෝගීන් වහන්සේ වන ජෙට්සන් මිලරේපායතිවරන් විසින් ලියන ලද ගීත දහස් ගණනකින් කීපයක් සිංහල පරිවර්තනය කරන ලද අමාවතුර බෞද්ධ ජීවිත යහපත් කිරීමට අවශ්‍ය...
රු.2,000
Further option: Book Type
Buddhist Cultural Centre

පූජාවලිය

බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ සාගරයෙන් බිඳක් පාඨක පහන් සංවේගය දනවන අයුරින් ඉදිරිපත් කරන මේ සම්භාව්‍ය කෘතිය පුරාණයේ පටන් බෞද්ධයින්ගේ ආදර ගෞරවයට පාත්‍ර වුවකි. සෑම බෞ...
රු.2,000
Further option: Book Type
M. D. Gunasena

සිංහල ථූපවංසය

සිංහල ථූපවංසය - සංස්කරණය - මහාචාර්ය ඩබ්ලිව්. එස්. කරුණාතිලක Sinhala Thupawansaya - Prof. W. S. Karunathilaka
රු.675
Further option: Book Type
Sri Chandawimala Dhamma Treatises Preservation Board

බෞද්ධයාගේ අත්පොත

බෞද්ධයාගේ අත්පොත - පූජ්‍ය. රේරුකානේ චන්දවිමල මහා නායක හිමි Bauddhayage Athpotha - Venerable. Rerukane Chandawimala Maha Nayaka Thero
රු.350
Further option: Book Type
Sri Chandawimala Dhamma Treatises Preservation Board

පට්ඨාන මහා පකරණ සන්නය

පට්ඨාන මහා පකරණ සන්නය - පූජ්‍ය. රේරුකානේ චන්දවිමල මහා නායක හිමි Patthana Maha Pakarana Sannaya - Venerable. Rerukane Chandawimala Maha Nayaka Thero
රු.975
Further option: Book Type