ආදර කතා

1-6 of 6
Wijesooriya Grantha Kendraya

ඔබ ළඟ මා

ඔහුගේ දෑස මා වෙත යොමු වී තිබෙන බව මට දැනුණා. එසේ නොවුනා නම් යෙහෙකි යැයි මට සිතුණේ මගේ දෑත්වල වෙව්ලීම නතර නොවී තිබුණු නිසා. කියා ගැනීමට නොහැකි දෑ බොහෝ තිබෙන බ...
රු.880
Further option: Book Type
Wijesooriya Grantha Kendraya

ඔබ නැති මා

ඔබ නැති මා (After You ) - පරිවර්තනය චින්තා සුභාෂිණි රණසිංහ Oba Nathi Ma - JOJO MOYES - After You - Translated by Chintha Subhashini Ranasinghe
රු.880
Further option: Book Type
Wijesooriya Grantha Kendraya

සකේ සුවඳ

සකේ සුවඳ - පරිවර්තනය මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර Sake Suwanda - THE SCENT OF SAKE (Joyce Lebra) Translated By Manel Jayanthi Gunasekara
රු.1,350
Pahan Publishers

ආදරය බෙදන්නී

ආදරය බෙදන්නී - මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර Adaraya Bedannee - Manel Jayanthi Gunasekara
රු.850