ත්‍රාසජනක කතා

1-14 of 14
Wijesooriya Grantha Kendraya

The Hardy Boys 1

තරුණ වීරයෝ (අතිශයින්ම අනතුරුදායකයි) - පරිවර්තන සුදත් රොහාන් Tharuna Weerayo (Athishayinma Anathurudayakayi) - Translated by Sudath Rohan
රු.500
Wijesooriya Grantha Kendraya

The Hardy Boys 3

තරුණ වීරයෝ ( සයුරු තෙරේ සංග්‍රාමය) - පරිවර්තන සුදත් රොහාන් Tharuna Weerayo (Sayuru There Sangramaya ) - Translated by Sudath Rohan
රු.500
Wijesooriya Grantha Kendraya

The Hardy Boys 4

තරුණ වීරයෝ ( සතුටු උයනේ මාරකය ) - පරිවර්තන සුදත් රොහාන් Tharuna Weerayo (Sathutu Uyane Marakaya) - Translated by Sudath Rohan
රු.500
Wijesooriya Grantha Kendraya

රැම්සීස් I

රැම්සීස් I - පරිවර්තනය මානෙල් කරුණාතිලක Ramsis I - Translated by Manel Karunathilaka
රු.760
Further option: Book Type
Sakhila Publishers

ප්‍රදිපාගාරය යට (1995 වසරේ රාජ්‍ය සම්මාන දිනූ හොඳම කෙටිකතා සංග්‍රහය*)

ප්‍රදිපාගාරය යට (1995 වසරේ රාජ්‍ය සම්මාන දිනූ හොඳම කෙටිකතා සංග්‍රහය) by රන්ජිත් ධර්මකීර්ති | Pradeepagaraya Yata (1995 Wasare Rajya Sammana Dinu Hondama Ket...
රු.320
Further option: Book Type
Susara Publishers (සුසර ප්‍රකාශකයෝ)

අසනග වැසි

අසනග වැසි - දර්ශනා ශම්මි විජේතිලක | Asanaga Wasi - Darshana Shammi Wijethilaka
රු.1,400
Further option: Book Type