ළමා පරිවර්තන

1-24 of 53
Wijesooriya Grantha Kendraya

අල්මන්සෝ : පුංචි ගොවියා

අල්මන්සෝ : පුංචි ගොවියා - පරිවර්තනය ගංගා නිරෝෂිණී සුදුවැලිකන්ද | අල්මන්සෝ පුංචි ගොවියා - පරිවර්තනය ගංගා නිරෝෂිණී සුදුවැලිකන්ද | Almanso : Punchi Goviya Tr...
රු.760
Further option: Book Type
Wijesooriya Grantha Kendraya

මිදි ඔය අසබඩ

මිදි ඔය අසබඩ - පරිවර්තනය ගංගා නිරෝෂිණී සුදුවැලිකන්ද Midi Oya Asabada Translated by Ganga Niroshani Suduwelikanda
රු.650
Further option: Book Type
Wijesooriya Grantha Kendraya

රිදී විල් තෙර

රිදී විල් තෙර - පරිවර්තනය ගංගා නිරෝෂිණී සුදුවැලිකන්ද Ridi Vil Thera - Translated by Ganga Niroshini Suduwelikanda
රු.780
Further option: Book Type
Wijesooriya Grantha Kendraya

අරුම පුදුම ඉස්කෝලෙට පුංචි අමුත්තෙක්

"මෙන්න Mrs.ජෙව්ල්ස්ගේ අලුත් බබා!" ලුයිස් බබාව තියන්න පොඩි කොට්ටයක් මේසෙ උඩින් තිබ්බා. Mrs.ජෙව්ල්ස් බබාවකොට්ටෙ උඩින් තිබ්බා. හැමෝම මේ පුංචි අමුත්තව වට කර ග...
රු.450
Further option: Book Type
Wijesooriya Grantha Kendraya

අරුම පුදුම ඉස්කෝලේ කඩා වැටෙයි

ම් ම් ම්! miss මෂ්ගේ අලුත්ම කෑම වට්ටෝරුව "මෂ්රූම් සර්ප්‍රයිස්" දැන් අරුම පුදුම ඉස්කෝලේ කැන්ටිමේ. රොන් කියනවා ඒකෙන් හොට් ඩෝග් රහකුයි ග්‍රේප් ජෙලි රහකුයි එනවා...
රු.390
Further option: Book Type
Wijesooriya Grantha Kendraya

ගෙදර යන අතරමග

ගෙදර යන අතරමග - ගංගා නිරෝෂිණී සුදුවැලිකන්ද Gedara Yana Atharamaga - Ganga Niroshini Suduwelikanda
රු.280
Further option: Book Type
Platform for Alternate Culture

බාත්ෂිබා

බාත්ෂිබා - සුමිත්‍රා රාහුබද්ධ Bathsheeba - Sumithra Rahubaddha Bathshiba - Sumithra Rahubaddha
රු.120
Further option: Book Type
Platform for Alternate Culture

මිංචා

මිංචා - සුමිත්‍රා රාහුබද්ධ මින්චා - සුමිත්‍රා රාහුබද්ධ Mincha - Sumithra Rahubaddha
රු.200
Further option: Book Type
Platform for Alternate Culture

රන්දම්

රන්දම් - සුමිත්‍රා රාහුබද්ධ රංදම් - සුමිත්‍රා රාහුබද්ධ Randam - Sumithra Rahubaddha
රු.300
Further option: Book Type
Platform for Alternate Culture

සියැට්ල් මාමා

සියැට්ල් මාමා - සුමිත්‍රා රාහුබද්ධ සියැටල් මාමා - සුමිත්‍රා රාහුබද්ධ සියටල් මාමා - සුමිත්‍රා රාහුබද්ධ Siyatel Mama - Sumithra Rahubaddha Seattle Mama - S...
රු.190
Further option: Book Type
Pragathi Publishers

The First Teacher

The First Teacher by Chinghiz Aitmatov (චින්ගීස් අයිත්මාතව්)
රු.150
Pragathi Publishers

චින්ගීස් අයිත්මාතව්: කෙටි නව කතා

චින්ගීස් අයිත්මාතව්: කෙටි නව කතා by චින්ගීස් අයිත්මාතව් සහ අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | චින්ගීස් අයිත්මාතව් කෙටි නවකතා by චින්ගීස් අයිත්මාතව් සහ අනුවාදය ද...
රු.400