පරිවර්තන නවකතා

1-24 of 61
Wijesooriya Grantha Kendraya

සකේ සුවඳ

සකේ සුවඳ - පරිවර්තනය මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර Sake Suwanda - THE SCENT OF SAKE (Joyce Lebra) Translated By Manel Jayanthi Gunasekara
රු.800
Pahan Publishers

ඔබ මගේ මුර පදේ

ඔබ මගේ මුර පදේ - පරිවර්තනය ප්‍රදීප් කුමාර බාලසුරිය Oba Mage Mura Pade - You're the Password to my life ( Sudeep Nagarkar) - Translated by Pradeep Kumara Bal...
රු.750
Pahan Publishers

එමිලි - 1

එමිලි - 1 by මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර | Emily - 1 by Manel Jayanthi Gunasekara
රු.490
Further option: Book Type
Wijesooriya Grantha Kendraya

පටලැවිල්ල

පටලැවිල්ල - පරිවර්තනය මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර Patalawilla - TANGLED WEB ( L. M. Montgomery) - Translated by Manel Jayanthi Gunasekara
රු.680
Further option: Book Type
Wijesooriya Grantha Kendraya

අසම්මතය

අසම්මතය - පරිවර්තනය චිත්‍රා අයි. පෙරේරා, Asammathaya - Seeds of Yesterday (Verginia Andrews) - Translated by Chithra I. Perera
රු.750
Further option: Book Type
Kadulla Publication

ගුරු ගීතය

ගුරු ගීතය - චිංගීස් අයිත්මාතව් & Translated by දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Guru Geethaya - Chinghiz Aitmatov & Translated by Dedigama V. Rodrigo
රු.220
Sooriya Publishers

අත්තටු මැවිලා

අත්තටු මැවිලා - ක්‍රිස්ටීන් විල්සන් සහ පරිවර්තනය අනුලා ද සිල්වා Aththatu Mawila - Christine Wilson & Translated by Anula De Silva
රු.550
Further option: Book Type
Kadulla Publication

සැබෑ මිනිසෙකුගේ කතාවක්

සැබෑ මිනිසෙකුගේ කතාවක් - බරීස් පලෙවොයි අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Saba Minisekuge Kathawak - Boris Polevoy and Adaptation by Dedigama V. Rodrigo
රු.500
Pragathi Publishers

සැබෑ මිනිසෙකුගේ කතාවක්

සැබෑ මිනිසෙකුගේ කතාවක් - බරීස් පලෙවොයි සහ අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Saba Minisekuge Kathawak - Boris Polevoy and Adaptation by Dedigama V. Rodrigo
රු.450
Pragathi Publishers

වානේ පන්නරය - 1

වානේ පන්නරය - 1 - නිකොලායි ඔස්ත්‍රෝව්ස්කි | Wane Pannaraya - 1 by Nikolai Ostrovsky
රු.500
Pragathi Publishers

වානේ පන්නරය - 2

වානේ පන්නරය - 2 - නිකොලායි ඔස්ත්‍රෝව්ස්කි | Wane Pannaraya - 2 by Nikolai Ostrovsky
රු.450
Pragathi Publishers

නපුරු පාලකයෝ තුන්දෙනා

නපුරු පාලකයෝ තුන්දෙනා by යූරි ඔලේෂා සහ අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Napuru Paalakayo Thundena by Yuri Olesha & Adaptation by Dedigama V. Rodrigu | Three...
රු.600
Pragathi Publishers

ළමයිනට ඉර, හඳ, තාරකා ගැන කතා

ළමයිනට ඉර, හඳ, තාරකා ගැන කතා by යෙප්‍රෙම් ලෙවිතාන් සහ අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Lamayinata Ira, Handa, Tharaka Gana Katha by Yeprem Levitan & Adaptatio...
රු.600
Pragathi Publishers

කතන්දර හා පින්තූර

කතන්දර හා පින්තූර by ව්ලැඩිමීර් සූටෙව් (වි. සුතේයෙව්) සහ අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Kathandara Ha Pinthura by Vladimir Suteev (V. Sutheyev) & Adaptation...
රු.1,000