පරිවර්තන නවකතා

1-24 of 71
Pahan Publishers

එමිලි - 1

එමිලි - 1 - මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර Emily - 1 - Manel Jayanthi Gunasekara
රු.490
Further option: Book Type
Wijesooriya Grantha Kendraya

සකේ සුවඳ

සකේ සුවඳ - පරිවර්තනය මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර Sake Suwanda - THE SCENT OF SAKE (Joyce Lebra) Translated By Manel Jayanthi Gunasekara
රු.1,350
Pahan Publishers

ඔබ මගේ මුර පදේ

ඔබ මගේ මුර පදේ - පරිවර්තනය ප්‍රදීප් කුමාර බාලසුරිය Oba Mage Mura Pade - You're the Password to my life ( Sudeep Nagarkar) - Translated by Pradeep Kumara Bal...
රු.750
Wijesooriya Grantha Kendraya

පටලැවිල්ල

පටලැවිල්ල - පරිවර්තනය මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර Patalawilla - TANGLED WEB ( L. M. Montgomery) - Translated by Manel Jayanthi Gunasekara
රු.680
Further option: Book Type
Wijesooriya Grantha Kendraya

අසම්මතය

අසම්මතය - පරිවර්තනය චිත්‍රා අයි. පෙරේරා, Asammathaya - Seeds of Yesterday (Verginia Andrews) - Translated by Chithra I. Perera
රු.750
Further option: Book Type
Sarasavi Publishers

ෂෝෂා

ෂෝෂා - ගාමිණී වියන්ගොඩ Shosha - Gamini Viyangoda
රු.1,500
Sakhila Publishers

මළ ගෙදරක සටහන්

මළ ගෙදරක සටහන් - ආචාර්ය රන්ජිත් ධර්මකීර්ති Mala Gedaraka Satahan - Dr Ranjith Dharmakirti
රු.700
M. D. Gunasena

සාර භූමි

සාර භූමි - පුජ්‍ය උරාපොල හේමාලෝක හිමි හේමපාල විජයවර්ධන Sara Boomi - Rev Urapola Hemaloka Thero Hemapala...
රු.1,300
Vidarshana Publishers

ධීවර ගීතය

ධීවර ගීතය - චින්ගීස් අයිත්මාතොව් Dheewara Geethaya - Chingiz Aitmatov
රු.800
Pahan Publishers

ආදරය බෙදන්නී

ආදරය බෙදන්නී - මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර Adaraya Bedannee - Manel Jayanthi Gunasekara
රු.850