පරිවර්තන නවකතා

1-24 of 67
Pahan Publishers

එමිලි - 1

එමිලි - 1 - මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර Emily - 1 - Manel Jayanthi Gunasekara
රු.490
Further option: Book Type
Wijesooriya Grantha Kendraya

සකේ සුවඳ

සකේ සුවඳ - පරිවර්තනය මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර Sake Suwanda - THE SCENT OF SAKE (Joyce Lebra) Translated By Manel Jayanthi Gunasekara
රු.800
Pahan Publishers

ඔබ මගේ මුර පදේ

ඔබ මගේ මුර පදේ - පරිවර්තනය ප්‍රදීප් කුමාර බාලසුරිය Oba Mage Mura Pade - You're the Password to my life ( Sudeep Nagarkar) - Translated by Pradeep Kumara Bal...
රු.750
Wijesooriya Grantha Kendraya

පටලැවිල්ල

පටලැවිල්ල - පරිවර්තනය මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර Patalawilla - TANGLED WEB ( L. M. Montgomery) - Translated by Manel Jayanthi Gunasekara
රු.680
Further option: Book Type
Wijesooriya Grantha Kendraya

අසම්මතය

අසම්මතය - පරිවර්තනය චිත්‍රා අයි. පෙරේරා, Asammathaya - Seeds of Yesterday (Verginia Andrews) - Translated by Chithra I. Perera
රු.750
Further option: Book Type
Sarasavi Publishers

ෂෝෂා

ෂෝෂා - ගාමිණී වියන්ගොඩ Shosha - Gamini Viyangoda
රු.1,500
Sakhila Publishers

මළ ගෙදරක සටහන්

මළ ගෙදරක සටහන් - ආචාර්ය රන්ජිත් ධර්මකීර්ති Mala Gedaraka Satahan - Dr Ranjith Dharmakirti
රු.700
Pahan Publishers

ආදරය බෙදන්නී

ආදරය බෙදන්නී - මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර Adaraya Bedannee - Manel Jayanthi Gunasekara
රු.850
Dayawansa Jayakody & Company

බිම් ගෙයි සිරකරුවා

බිම් ගෙයි සිරකරුවා - කේ. ජී. කරුණාතිලක බිම්ගෙයි සිරකරුවා - කේ. ජී. කරුණාතිලක Bim Gei Sirakaruwa - K. G. Karunathilaka Bimgei Sirakaruwa - K. G. Karunathilake
රු.600
Further option: Book Type
Pragathi Publishers

ගුරු ගීතය

ගුරු ගීතය - චිංගීස් අයිත්මාතව් & Translated by දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Guru Geethaya - Chinghiz Aitmatov & Translated by Dedigama V. Rodrigo
රු.350
Pragathi Publishers

සැබෑ මිනිසෙකුගේ කතාවක්

සැබෑ මිනිසෙකුගේ කතාවක් - බරීස් පලෙවොයි සහ අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Saba Minisekuge Kathawak - Boris Polevoy and Adaptation by Dedigama V. Rodrigo
රු.1,100
Pragathi Publishers

වානේ පන්නරය - 1

වානේ පන්නරය - 1 by නිකොලායි ඔස්ත්‍රෝව්ස්කි සහ පරිවර්තනය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Wane Pannaraya - 1 by Nikolai Ostrovsky & Translated by Dedigama V. Rodrigo
රු.600
Pragathi Publishers

වානේ පන්නරය - 2

වානේ පන්නරය - 2 by නිකොලායි ඔස්ත්‍රෝව්ස්කි සහ පරිවර්තනය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Wane Pannaraya - 2 by Nikolai Ostrovsky & Translated by Dedigama V. Rodrigo
රු.600