රුසියානු පරිවර්තන

1-24 of 59
Sakhila Publishers

මළ ගෙදරක සටහන්

මළ ගෙදරක සටහන් - ආචාර්ය රන්ජිත් ධර්මකීර්ති Mala Gedaraka Satahan - Dr Ranjith Dharmakirti
රු.700
M. D. Gunasena

සාර භූමි

සාර භූමි - පුජ්‍ය උරාපොල හේමාලෝක හිමි හේමපාල විජයවර්ධන Sara Boomi - Rev Urapola Hemaloka Thero Hemapala...
රු.1,300
Kadulla Publication

අම්මා

අම්මා - මක්සිම් ගෝර්කි Amma - Maxim Gorky
රු.1,800
Pragathi Publishers

ගුරු ගීතය

ගුරු ගීතය - චිංගීස් අයිත්මාතව් & Translated by දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Guru Geethaya - Chinghiz Aitmatov & Translated by Dedigama V. Rodrigo
රු.350
Pragathi Publishers

වැඩ බැරි දාස ගැන කතා 6 - ගුවනේ පාවෙන බැලුමක් සෑදීමට දක්ස පාල කල්පනා කළ සැටි

වැඩ බැරි දාස ගැන කතා 6 - ගුවනේ පාවෙන බැලුමක් සෑදීමට දක්ස පාල කල්පනා කළ සැටි by නිකොලායි නෝසව් | Wada Bari Dasa Gana Katha 6 - Guwane Pawena Balumak Sadeemat...
රු.350
Pragathi Publishers

සැබෑ මිනිසෙකුගේ කතාවක්

සැබෑ මිනිසෙකුගේ කතාවක් - බරීස් පලෙවොයි සහ අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Saba Minisekuge Kathawak - Boris Polevoy and Adaptation by Dedigama V. Rodrigo
රු.1,400
Pragathi Publishers

වානේ පන්නරය - 1

වානේ පන්නරය - 1 by නිකොලායි ඔස්ත්‍රෝව්ස්කි සහ පරිවර්තනය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Wane Pannaraya - 1 by Nikolai Ostrovsky & Translated by Dedigama V. Rodrigo
රු.800
Pragathi Publishers

වානේ පන්නරය - 2

වානේ පන්නරය - 2 by නිකොලායි ඔස්ත්‍රෝව්ස්කි සහ පරිවර්තනය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Wane Pannaraya - 2 by Nikolai Ostrovsky & Translated by Dedigama V. Rodrigo
රු.600
Pragathi Publishers

නපුරු පාලකයෝ තුන්දෙනා

නපුරු පාලකයෝ තුන්දෙනා by යූරි ඔලේෂා සහ අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Napuru Paalakayo Thundena by Yuri Olesha & Adaptation by Dedigama V. Rodrigu | Three...
රු.1,750
Pragathi Publishers

ළමයිනට ඉර, හඳ, තාරකා ගැන කතා

ළමයිනට ඉර, හඳ, තාරකා ගැන කතා by යෙප්‍රෙම් ලෙවිතාන් සහ අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Lamayinata Ira, Handa, Tharaka Gana Katha by Yeprem Levitan & Adaptatio...
රු.800
Pragathi Publishers

හැමට හොරෙන් ලෝකෙ වටේ

හැමට හොරෙන් ලෝකෙ වටේ - නිකොලායි ඔසිපව් පරිවර්තනය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු Hamata Horen Loke Wate - Nikolai Osipov translated by Dedigama V. Rodrigo
රු.700