අරුම පුදුම ඉස්කෝලේ කඩා වැටෙයි

ළමා කතා නවකතා, පරිවර්තන

By Nihara Monarawila

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

ම් ම් ම්! miss මෂ්ගේ අලුත්ම කෑම වට්ටෝරුව "මෂ්රූම් සර්ප්‍රයිස්" දැන් අරුම පුදුම ඉස්කෝලේ කැන්ටිමේ. රොන් කියනවා ඒකෙන් හොට් ඩෝග් රහකුයි ග්‍රේප් ජෙලි රහකුයි එනවා කියලා. ඒක කාලා බැලුවොත් ඉස්කෝලෙ පින්තූර ගන්න දවසට ඔයා කොළ පාට වෙලා තියෙයි. ඔයා කැමතිම ඇඳුම ඇඳගෙන, බිකිනියක් ඇඳගෙන ඉන්න මරිසියාගෙයි, ටැටූ එකක් ඇඳගෙන ඉන්න කැල්වින්ගෙයි මැදට ඇවිත් පින්තූරේ ගන්න!

USD 2.79

Available

Product Details

  • 978-955-691-144-2
  • Sinhala
  • 138
  • 158.7g


Read And Excerpt

ම් ම් ම්! miss මෂ්ගේ අලුත්ම කෑම වට්ටෝරුව "මෂ්රූම් සර්ප්‍රයිස්" දැන් අරුම පුදුම ඉස්කෝලේ කැන්ටිමේ.
රොන් කියනවා ඒකෙන් හොට් ඩෝග් රහකුයි ග්‍රේප් ජෙලි රහකුයි එනවා කියලා.
ඒක කාලා බැලුවොත් ඉස්කෝලෙ පින්තූර ගන්න දවසට ඔයා කොළ පාට වෙලා තියෙයි.
ඔයා කැමතිම ඇඳුම ඇඳගෙන, බිකිනියක් ඇඳගෙන ඉන්න මරිසියාගෙයි, ටැටූ එකක් ඇඳගෙන ඉන්න කැල්වින්ගෙයි මැදට ඇවිත් පින්තූරේ ගන්න!