අහස පොළොව ළංවෙලා

නවකතා

By Ranjit Dharmakirti (රන්ජිත් ධර්මකීර්ති)

Published By Sakhila Publishers (සඛිල ප්‍රකාශන)

* 1990 වසරේ රාජ්‍ය සම්මාන දිනූ හොඳම යොවුන් නවකතාව......

USD 2.50

Available

Product Details

  • 978-955-1300-10-4
  • Sinhala
  • 0
  • 250g