ආදරණීය වික්ටෝරියා (Adaraneeya Victoria)

නවකතා

By Mohan Raj Madawala (මොහාන් රාජ් මඩවල)

Published By Biso Publishers (බිසෝ ප්‍රකාශන)

1860 දශකයේ ලංකාවේ දුම්රිය ගමනාගමනයේ ආරම්භයත්, 1880 දශකයේ තේ වගාවේ හඳුන්වාදීමත්, එසේම 1873 වර්ෂයේ ඓතිහාසික පානදුරාවාදයේ මැදිහත්වීමත් අතරමැද රට පුරා ශීඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වූ අරක්කු රේන්ද ව්‍යාපාරයේ කතාව 'ආදරණීය වික්ටෝරියා' නවකතාවට පසුබිම් වෙයි.

USD 4.29

Available

Product Details

  • 978-955-4690-02-8
  • Sinhala
  • 285
  • 340g


Read And Excerpt