දඟ මල්ල සහ අමුතු ඉස්කෝලය

පරිවර්තන

By Ganga Niroshini Suduwelikanda

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

".........හුඟාක් ළමයි නිකම් ම ඉස්කෝලෙට ආදරේ වෙනවා. එහෙ හරි ම විනෝදයි. ඔයාට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්, ඇවිදින්න යන්න පුළුවන්, හැමෝ ම එක්ක එකට එකතු වෙලා, හුඟක් ලස්සණ පාඩම් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්, යාළුවෝ ගොඩක් ඇති කරගන්න පුළුවන්, දැන් ඔයාට යාළුවෝ කවුරුවත් නෑනේ. එක යාළුවෙක්වත් නැති එක හරි ම නරක දෙයක්. ඔය හරි ම ලකී." "මං ලකී නැහැ," එලිසබෙත් කඳුළු සැලුවා ය. "කවුරුවත් මට ආදරේ නැහැ, මං හරිම දුකෙන් ඉන්නේ......"

USD 2.79

Available

Product Details

  • 978-955-652-037-8
  • Sinhala
  • 184
  • 233g