ජිමී සහ පොලියානා

පරිවර්තන ළමා කතා පරිවර්තන නවකතා

By Kathyana Amarasinghe

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

පොලියානාගේ ජීවන වෘතාන්තයේ තෙවන භාගය ලෙස මේ කෘතිය හැඳින්විය හැකිය. යොවුන් වියේ සුන්දරත්වයත් ජීවන් යාත්‍රාවෙහි සියුම් සංවේදනාත් නිසි වර්ණවලින් මේ කත්වෙහි නිරූපණය කර ඇති ආකාරය ඉතා මනහරය. කත්‍යානා අමරසිංහ පොලියානා අපට හඳුන්වා දෙන්නේ සාහිත්‍ය කෘතියක රසය මෙන්ම අගය නිසිසේ සුරකිමිනි. ඇගේ පරිවර්තන කාර්යය යොවුන් පාඨකයාට පමණක් නොව වයසින් මුහුකුරා ගිය පාඨකයකුට වුව හෘර්දයාංගමය.

USD 2.26

Available

Product Details

  • 955-652-249-2
  • Sinhala
  • 167
  • 200g