ජයග්‍රහණයට පුහුණු වන්නේ මෙහෙමයි

අනුවර්තන ජීවිතය, සාර්ථකත්වය, මනස මනෝ විද්‍යාව ජීවිතය ජීවිතය හා සමාජය ප්‍රායෝගික මනෝ විද්‍යාව

By Leelananda Gamachchi (ලීලානන්ද ගමාච්චි)

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

ප්‍රායෝගික මනෝ විද්‍යාව : ජයග්‍රහණයට පුහුණු වන්නේ මෙහෙමයි......

USD 3.42

Available

Product Details

  • 978-955-652-039-2
  • Sinhala
  • 408
  • 480g


Read And Excerpt

ඔබට වුවමනා යැයි සිතා ගෙන සිටි දේවල් වලින් ඉතා වැඩි කොටසක් ඇත්තෙන්ම ඔබට අවශ්‍ය නැත. ඒවා දැන් කිසිසේත් ඔබට රුච්කර නොවනවා පමණක් නොව, එයින් කිසියම් සාධනීය තෘප්තියක් ළඟා වෙතැයි ද නොසිතෙයි. ඔබ අතට පත් වූ විට කිසි සතුටක් දනවන්නට සමත් නොවන ඊනියා භෞතික භාණ්ඩ පසු පස හඹා යමින්. ඔබ සතු අගනා ශක්තිය නිකරුණේ අපතේ හරින්නේ ඇයි?
අප අතරින් බොහෝ දෙනෙකු අපට සැබැවින් ම යාමට අවශ්‍ය මගෙන් ඈත්ව මංමුළා වී ගමන් කරන බව පෙනෙන්නට තිබේ.
ධනාත්මක චින්තනය අගය කරමින් එය හඹා යන අය කොතරම් නොවටනා දේ ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් ජීවිතය කෙතරම් අපතේ යවන්නේද ?
මේ පොත ජීවත්ව්ව්ව්මට නිසි මං හසර පෙන්වන ආලෝකයකි.