එමිලි - 3

පරිවර්තන

By Manel Jayanthi Gunasekara

Published By Pahan Publishers

ජීවිතය පිලිබඳව බොහෝ දේ උගනිමින් දක්ෂ දැරියක බවට පත් වන එමිලි ජීවිතය පිළිබඳව ඉගෙන ගන්නා ආකාරය ලොව පුරා වෙසෙන දරුවන්ට ආදර්ශයක් සපයයි. එමිලිගේ ජීවිතයේ ඉදිරි අපේක්ෂාව වන සාහිත්‍ය දිවියේ පළමු පියවර තබන අයුරු මෙම කොටසින් විදහා දැක්වේ.

USD 3.50

Out of stock

Product Details

  • 955-1451-01-5
  • Sinhala
  • 242
  • 284g


Read And Excerpt

Emily-3