එමිලි - 2

පරිවර්තන

By Manel Jayanthi Gunasekara

Published By Pahan Publishers

තමා හැදී වැඩුනු පරිසරයෙන් ලත් අත්දැකීම් අසුරෙන් ඈ විසින් ලියන්නට යෙදුනු රතු හිසකේ ඇති උද්යෝගිමත් දැරිය ගේ අත්දැකීම් සහිත ‘ඈන්’ නවකතා පෙළත්, නිර්මාණශීලී දැරියක ගේ ජීවිතය පිළිබඳ ව විවරණයක යෙදෙන ‘එමලි ’ නවකතා ත්‍රිත්වයන් අමරණීය කෘතීන් බවට පත් ව ඉතිහාසය ට එක් වී ඇත. මොන්ට්ගොමරි ගේ ළමා කෘතීන් පිළිබඳව විවරණයක යෙදෙන සුප්‍රකට ලේඛක මාර්ක්ට්වේන් වරෙක මෙසේ ප්‍රකාශ කර ඇත. මොන්ට්ගොමරි ගේ ළමා කෘති, ළමා විය පිළිබඳ ව මෙතෙක් ලියැවී ඇති මිහිරිතම නිර්මාණයන් ය. මොන්ට්ගොමරි ගේ ‘ඈන් ‘ සහ ‘එමලි‘ කෘතීන් මේ වන විට ලෝකයේ විවිධ භාෂා විශාල ප්‍රමාණයක ට පරිවර්තනය වී තිබේ. ‘ඈන්’ නවකතා පෙළ මෙන් ම ඇගේ ‘එමලි ’ නවකතා ත්‍රිත්වය ද සොබාදහම සහ ළමා විය පිළිබඳ ව විවරණය කරන අපුර්වතම නිර්මාණයන් ය.

USD 2.58

Available

Product Details

  • 955-8909-76-3
  • Sinhala
  • 240
  • 270g