සමාජ විද්‍යාව : මූලික සංකල්ප, න්‍යාය හා ක්‍රමවේදය

අධ්‍යාපන වෙනත්

By N. V. G. A. Hemantha Kumara

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

සමාජ විද්‍යාව විෂයක් ලෙස හදාරන විද්‍යාර්ථීන්ට අවශ්‍ය මූලික ශික්ෂණය මෙම කෘතිය මගින් ලැබේ. තත් විෂයෙහි මූලික සංකල්ප සම්භාව්‍ය සමාජවිද්‍යාව න්‍යය,සමාජ විද්‍යාවේ ක්‍රමවේදය හා විධි ක්‍රම මෙම කෘතියෙන් හොඳින් විග්‍රහ කරන කතුවරයා, විද්‍යාර්තීන්ගේ අධ්‍යයනවලට අවශ්‍ය නිසි මඟ පෙන්වීමක් මින් සිදු කරයි. විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරයෙකු ලෙස වසර විස්සකට වැඩි සේවයෙන් ලබා තිබෙන අත්දැකීම් හේතුවෙන් උසස් ශාස්ත්‍රීය මට්ටමකින් මෙම ග්‍රන්ථය සම්පාදනය කිරීමට කතුවරයාට හැකි වී තිබේ.

USD 5.57

Available

Product Details

  • 978-955-652-43-3
  • Sinhala
  • 437
  • 448g