ආදරණීය දෙමාපියනි

වෙනත් ජීවිතය, සාර්ථකත්වය, මනස මනෝ විද්‍යාව උපදේශන මනෝවිද්‍යාව සම්පාදන ජීවිතය ජීවිතය හා සමාජය

By Prof. Sarath Wijesooriya

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

දරුවන් සිටින නූතන දෙමාපියන්, වෙනස් වන සමාජයක ජීවත්වන නූතන දෙමාපියන්, වෙනස් වෙමින් විපරිත වන සමාජයක ජීවත් වන නූතන දෙමාපියන්, තමාගේ භූමිකාව නිවැරදි ව හඳුනා ගෙන තිබෙන්නේ ද ? දරුවන් බිහි කළ ද, දරුවන්ට ඉගැන්වීමට මහන්සි ගත්ත ද, අවසන දරුවන් දෙයාකාරයකින් අසාර්ථක ඵල ලබන්නේය. එක් ඵලයක් නම් දරුවන් අධ්‍යාපනය පමණක් නොව ජීවිතයද ද අසාර්ථක කර ගැනීමයි. අනෙක් ඵලය නම් අධ්‍යාපනය සාර්ථක කර ගත්ත ද, ජීවිතය අසාර්ථක කර ගැනීමයි. ඒ මන්ද ? තම දරුවා වෙනුවෙන් මාපියන් තම භූමිකා අර්ථසම්පන්න ව නිරූපණය කිරීමට අවශ්‍ය අවබෝධය හා විනය, ඥානාලෝකයක් සේ තමන් සන්තක කර ගන්නේ කෙසේද ? මේ ප්‍රශ්න සඳහා උත්තර විවිධ මානයන්ගෙන් දෙමාපියන්ට ලබාදීමට, ගුරු භවතුන්,පාසල් ප්‍රධානීන් මෙන් ම මා දැරූ උත්සාහයක ඵලයක් ඔස්සේය ය මේ පොත සම්පාදනය වී තිබෙන්නේ.

USD 3.07

Available

Product Details

  • 978-955-652-906-7
  • Sinhala
  • 200
  • 245g