යාපනයේ දෙමළ ජනකතා

වෙනත් ජනකතා

By Umayangana Pujani Gunasekara (උමයංගනා පූජනී ගුණසේකර)

Published By Sooriya Publishers

ජනකතා අස්පර්ෂණීය ජන උරුමයකි. ඕනෑම ජන සංස්කෘතියකට ඔවුනගේ සමාජ හෘදස්පන්දනය මැනගැනීමට කදිම ජනශ්‍රැත මිම්මකි. යාපනයේ දෙමළ වැසියා ඉතා දිගු කලක් මුඛ පරම්පරාගතව පවත්වාගෙන ආ ජනකතා සම්ප්‍රදාය ලාංකේය ජනශ්‍රැත හිමිකමකි. බහුතර සිංහල ජනයාට යාපනයේ දෙමළ ජනකතා දුරාවබෝධය වූයේ , සිංහලට පරිවර්තනය නොවීමෙනි. පූජනී ගුණසේකර ජන පර්යේෂිකාව මැදිහත් වන්නේ පරපුරෙන්-පරපුර දුරස් කළ යාපන දෙමළ ජනකතා සිංහල සමාජයට සමීප කරවීමට ය. පූජනීත්, ඇගේ මැදිහත් වීමත් අදට වඩා හෙට බුහුමන් ලබන්නේ ; “යාපනයේ දෙමළ ජනකතා” සිංහල බසට නැඟී මුද්‍රණය වුණු පළමු දෙමළ ජනකතා එකතුව ලෙසිනි.

USD 2.00

Available

Product Details

  • 978-955-656-576-8
  • Sinhala
  • 72
  • 250g