විශිෂ්ටත්වයට මඟ

අනුවර්තන ජීවිතය, සාර්ථකත්වය, මනස මනෝ විද්‍යාව උපදේශන මනෝවිද්‍යාව ජීවිතය ජීවිතය හා සමාජය ප්‍රායෝගික මනෝ විද්‍යාව

By Leelananda Gamachchi (ලීලානන්ද ගමාච්චි)

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

ප්‍රායෝගික මනෝ විද්‍යාව : විශිෂ්ටත්වයට මඟ......

USD 4.29

Available

Product Details

  • 978-955-652-858-9
  • Sinhala
  • 316
  • 322g


Read And Excerpt

'විශිෂ්ටත්වයට මඟ' නම් මේ කෘතිය ඔබ ගේ පෞද්ගලික සහ වෘත්තීය ජීවිතය, ලෝක මට්ටමට ඔසවා ගන්නට ඔබ තුළ අසීමිත උද්‍යෝගයක් ඇති කරන ප්‍රබල උපදෙස් අත්පොතකි. ලෝකයේ විශිෂ්ටතම සමාගම් 500හි ප්‍රධානීන් බහුතරයකට ඔවුන් දැන් උසුලන ලෝක මට්ටමට නැගී සිටින්නට උදව් වූ, දැනට මිහිතලය මත ඉන්නා උපරිම ජනප්‍රිය, සාර්ථකත්ව උපදේශකයා වන රොබින් ෂර්මා ගේ අගනා ප්‍රායෝගික උපදෙස් මේ කෘතියෙහි සංග්‍රහ කර ඇත. ඔබ ගේ විභවතා යථාර්ථවත් කුසලතා බවට පත්කර ගෙන, විශිෂ්ටත්වයට පත් වන්නට උපයෝගී කර ගත හැකි අත්දුටු සූත්‍ර සහ උපක්‍රම මෙහි සරල ලෙස කතාකරන බසින් විස්තර කර ඇත. රොබින් ෂර්මා මෙහි ඉදිරිපත් කරන වැදගත් කරුණු කීපයක් මෙසේය:
*අතිශයින් සාර්ථක අයගේ පෞද්ගලික පුරුදු.
* ඔබේ සංවිධානය විශිෂ්ට මට්ටමට නැංවීමේ ප්‍රබල උපක්‍රම.
* සිදුවන හානි අගනා අවස්ථා බවට පත්කිරීමේ උපක්‍රම.
* උපරිම නිෂ්පාදනය ලබා ගැනීමේ විප්ලවීය ක්‍රම.
* සැබෑ සතුට ලැබෙන නියම සම්පත් රැස්කර කරන ක්‍රම.
* "තියුණු දත්" ලබා, "බලශක්ති පිපිරුමක්" ඇති කරන ක්‍රම.
* වැඩ සහ ජීවිතය තුලනය කර, විනෝදය ලැබීමේ ක්‍රම.
මේ වීර ප්‍රසිද්ධ ජීවිත සහ වෘත්තීය උපදේශක වරයා විසින් අප තුළ සිටින 'මහා යෝධයා' අවදි කර ගන්නට උපදෙස් දීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද 'THE GREATNESS GUIDE' නම් ග්‍රන්ථය ගරු පෙරටුව ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.