වෙළෙන්දෙකුගේ මරණය

පරිවර්තන

By Senarathne Weerasinghe

Published By Surasa Bookshop

ඇමෙරිකානු ලේඛක ආතර් මිලර්ගෙ විශිෂ්ටතම කෘතිය ලෙසින් විචාරක සම්භාවනාවට පාත්‍ර වු, වර්තමාන සමාජයේ පුද්ගල ඛේදවාචකය ගෙන හැර දක්වන “Death of a salesman” නැමැති කෘතියේ පරිවර්තනය.

USD 1.96

Out of stock

Product Details

  • 978-955-1822-82-8
  • Sinhala
  • 181
  • 173g