වසවර්ති ළමයි

පරිවර්තන

By Chandrani Amarakoon

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

විශිෂ්ට සහ නිවරදි දැක්මක් ඇති ජෝන් ,මේරියන් සහ ඇනට් කාල්ටන් දරුවන්ට අසල්වැසි ඝෝෂාකාරී ටැගර්ට් ළමයින් සමඟ හෝ ඔවුන්ගේ රළු හා කරණම් ගසන ක්‍රීඩා සමඟ හෝ සම්බන්ධවීමේ අවශ්‍යතාවයක් නොවීය. නමුත් ඔවුන් ඉතා ඉක්මණින්ම එම ළමුන් ප්‍රීතිමත් හා විනෝදජනක ලෙස එම ක්‍රීඩාවේ නිරත වන බව සොයා ගනී.ප්‍රමාද වී සියල්ල වරදින්නට පෙර කාල්ටන් දාරුවන්ගේ හොඳ ගතිගුණ නොහික්මුණු ටැගර්ට් දරුවන් ඉගෙන ගනීද?

USD 1.84

Available

Product Details

  • 978-955-691-173-2
  • Sinhala
  • 236
  • 193g