උත්පලා

නවකතා

By Chithra I Perera

Published By Pahan Publishers

මගේ ප්‍රශ්ණයෙන් ඔහු තිගැස්සී මා දෙස බැලුවේය .මගේ දෙනෙතෙහි දැල්වුනු කෝපය ඔහු හඳුනා ගන්නට ඇත .කිසිවක් නොකී මහේන්ද්‍ර පිහිය නැවත රිය තුළම තැබී ය.මසක් තිස්සේ කාරයේ රැඳුණු පිහිය පසුව රුමා විසින් ගෙන යන ලදී .

USD 2.05

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-62-6
  • 232
  • Sinhala
  • 242g