තූතන්කහමන්ගේ සොහොන් ගැබ

පරිවර්තන

By Abhaya Hewawasam (අභය හේවාවසම්)

Published By Sooriya Publishers

1922 නොවැම්බර් මස 22 වන දින තූතන්කහමන් ගේ සොහොන් ගැබ සොයා ගැනීම, අවිවාදාත්මකව මිසරයේ රජුන්ගේ නිම්නයේ කරන ලද පුරාවිද්‍යාත්මක ‍සොයා ගැනීම වේ. මේ ළමා ෆේරෝ රජු ‍ගේ සොහොන් ගැබ වසර තුන් දහසක් තිස්සේ සොහොන් හොරුන් ගෙන් බේරී තිබිණ. කානවන් සාමි විසින් දියත් කරන ලද මේ ගවේ‍ෂණයේ මූලිකත්වය ගෙන ක්‍රියා කළ හොවාර්ඩ් කාටර් විසින් ඒ අද්විතීය සොයා ගැනීම පියවරක් පියවරක් පාසා මෙහි විස්තර කරයි. මේ කෘතිය සිංහලට නගන ලද්දේ ආර්. එල්. බ්‍රෝහියර් ගේ Seeing Ceylon ඇතුළු කෘති කිහිපයක් ද, ලංකාව ගැන ලියැවුණු වෙනත් පොත් ගණනාවක් ද, ෆ්‍රෙඩ්රික් ෆෝසයිත් ‍‍ගේ නවකතා රැසක් ද පරිවර්ථනය කළ, නැසීගිය අභය හේවාවසම් සූරීන් විසිනි.

USD 3.58

Available

Product Details

  • 978-9-55-842535-4
  • Sinhala
  • 495
  • 524g