තිළිණය

පරිවර්තන

By Chithra I Perera

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

ජීවිතයේ අස්ථීර බව මෙන්ම එහි සුන්දරත්වය ද මනබන්ධනීය අයුරින් විස්තර කරන ආදර කතාවකි. ඇගේ සිරුර සුන්දරය. ඇයට ඇත්තේ සංවේදී සිතකි.ඇගේ සිරුර ස්පර්ශ කරන තරුණයා අගේ ජීවිතයට උරුම කර දෙන්නේ අඳුරකි.අසරණ වන ඇයට කාගේවත් පිළිසරණක් නැත.පියාගේ දරුණු තීරණය නිසා ඇයට නිවසින් පිට වීමට සිදු වේ .දරු ගැබක් සමග අසරණ වන තරුණියක ගොදුරක් බවට පත් කර නොගෙන ඇගේ ජීවිතයට ;ඇගේ දරුවාගේ ජීවිතයට ආලෝකයක් උදා කර දෙන මනුෂ්‍යත්වය....... මේ කතාවෙන් නිරූපණය කෙරෙන ඒ මනුෂ්‍යත්වය ,අපගේ ජීවත් වීමේ ආශාව දල්වයි.උදාර තරුණයෙකුගේ හා පුළුල් ජීවිතාවබෝධයකින් පොහොසත් වැඩිහිටි යුවළකගේ ආකල්ප අපගේ ජීවත්වීමේ ආශාව දල්වයි.

USD 1.47

Out of stock

Product Details

  • 978-955-652-263-1
  • Sinhala
  • 144
  • 183g