තවද එක් ඉසිදාසියක්

නවකතා

By Yamuna Malani Perera (යමුනා මාලනි පෙරේරා)

Published By Sarasavi Publishers

මහ පොළොව හුස්ම ගනියි. අහසත් හුස්ම ගනියි. මහ පොළොව හුස්ම ගන්නා බව අහස දැන සිටියත්, අහසට එය නොදැනෙයි. පොළොව හඬන බව අහස දැනගන්නේ පොළොව කම්පා වෙද්දීය. අහස හඬන බව පොළොව දැනගන්නේ මහා වැසි ගුගුරා වැටෙද්දීය. ඒ ඇද හැලෙන වැස්ස ගං වතුරක් වී ගම් නියම්ගම් යට කරගෙන යද්දී මුළු ධරණීතලය තුළම තිබෙන කම්පාව මිනිසුන් වූ අපට දැනෙනවාය. අපට වඩා නූගත් මනසක් ඇති සතුන්ටත් යමක් සිදුවන බව දැනුනත් ඒ සිදුවන්නේ කුමක්දැයි දැනෙන්නේ නැත. *** ජීවිත තුළ ඇති මේ අඳුර ගොළු අඳුරක් නොවේ. දොඩමලු අඳුරකි. ජීවිතවලින් පිටතට පෙනෙන එළියක් ඇත්නම්...? එතකොට ඒ එළිය ? ඒ එළිය ගොළු එළියක් නොවේද? ඒ එළියට කතා කරන්ට බැරිය. එය පිටතට විහිදෙනවා විතරය. ජීවිතය පිලිබඳ ඇත්ත කතා කරන්නේ නැත. පිටතින් පෙනෙන කිසිදු බැබළීමක් සත්‍යය කතා නොකරයි. ඇතුළත අඳුරම කතා කරයි. *** මහ පොළොව රත් වෙයි. ඒ රත්වෙන්නේ දැඩි හිරු රැසින්ය. ආයෙත් මහ පොළොව සිසිල් වෙයි. ඒ හිරු නිවී යද්දීය. එනමුදු මහ පොළොව වඩාත්ම සිසිල් වන්නේ සිහිල් වැහි පොද උදුරාගෙන උපන් සෙනෙහසින්මය. මගේ සිත ඒ වගේය. මට දැවෙන්නට ආදරය ඕනෑය. මට සිසිල් වන්නටද ආදරය ඕනෑය...!

USD 1.84

Out of stock

Product Details

  • 978-955-31-0426-7
  • Sinhala
  • 250
  • 206g