තම දෙපයින් නැගී සිටින්නේ කෙසේ ද?

පරිවර්තන

By Leelananda Gamachchi

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

වෙළඳ පළේ දී ඔබ පසු කොට ඉදිරියට ගොස් බඩු මිල දී ගැනීම සඳහා පොර වැදීමට ඔබ ඉඩ දෙන්නෙහි ද? ඔබට නො දෙන ඔබ නො කැමැති බදු මිලට ගන්නැයි පොලඹවන වෙළඳ සේවකයාට ඔබ 'යට' වන්නෙහි ද? එසේ නම් ඔබ, තම දෙපයින් තම දෙපයින් නැඟී සිටිය යුතු කාළය දැන් එළඹ තිබේ. හැම දෙනාටම ආචාරශීලී වන ලෙස නිතරම අපට උගන්වා ඇත. මෑණියන් ගේ ඒ උපදෙස අමතක කර, ඔබ ගේ 'කටහඬ උසස් කර ගත යුතු' අවස්ථා නිතර ම හමු වේ. හැම විටම අනෙකුත් අයට ඉඩ දීම නිසා සිදු වන්නේ, ඔබ සිත නො පහන්වී, තම දෙපා මත නැඟී සිටීමට සිතත් ම සාවද්‍යතා හැඟීමකින් ඔබ වෙලී යාමයි. මේ අසුබවාදී හැඟීම් පිටු දැක, තමා වෙනුවෙන් තම දෙපයින් නැඟී සිටීම සාදරයෙන් පිළිගෙන ඒ අනුව කටයුතු කිරීමට මේ පොතේ කතුවරයා ඔබට උපදෙස් දෙයි. වෙනත් අය ගේ පිහිටාධාර අපේක්ෂා නොකර, ජීවිතයේ සතුට උදා කර ගැනීම සඳහා ඔබට ඔබ ගේ ම ක්‍රියා මාර්ග අනුගමනය කිරීමට මෙහි එන ප්‍රබල තර්ක සහ ප්‍රයෝගික උපදෙස් උදවු වනු ඇත.

USD 1.86

Available

Product Details

  • 955-652-029-6
  • Sinhala
  • 140
  • 200g