සුවපත් දිවියකට මග

බෞද්ධ

Published By Buddhist Cultural Centre

වර්තමාන මනුෂ්‍ය මහත් අවුලකට හා ව්‍යසනයකට ද හේතුවන, ඛේදවාචකයන් හා නිරන්තරයෙන් බැදී පවතින බෙහෙවින් දුර්භාග්‍ය ආපදා තුනක් පිළිබඳව විද්‍යාපර්යේෂණ මාර්ගයට මුල් තැනක් දී හෙළි කෙරෙන සම්‍යක් ජීවන දර්ශනයක් මෙම කෘතියෙන් ඉදිරිපත් කෙරේ..

USD 0.32

Available

Product Details

  • 0
  • Sinhala
  • 0
  • 50g