සුළං දෝලා

නවකතා

By Yamuna Malani Perera (යමුනා මාලනි පෙරේරා)

Published By Sarasavi Publishers

ප්‍රේමය කාටවත් උගන්වන්නට බැරිය. ප්‍රේමයේ චමත්කාරය තුළ මොනතරම් හුස්ම අරන් ඇද්ද ? මා හුස්ම ගන්නේ ඇතුළටය. සුසුම් හෙලන්නේ පිටතටය. එම නිසා මට දුක සංතාපයේ විදවිල්ලක් නැත. ජීවිතයට සුළං දොලාවක් වගේය.නවකතාකාරිය සිය සිය නිර්මාණ එලෙස අර්ථ ගන්වයි.

USD 1.97

Available

Product Details

  • 978-955-31-0886-9
  • Sinhala
  • 226
  • 265g