ශ්‍රී ලංකාවේ පාලි සාහිත්‍යය

බෞද්ධ

By Prof. G. P. Malalasekara

Published By Buddhist Cultural Centre

ලොව පතළ මහා විද්වතෙකු වූ මහාචාර්ය ගුණපාල මලලසේකර ශුරීන්ගේ Pali Literature of Ceylon නම් වූ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් රචිත ග්‍රන්ථයේ සිංහල පරිවර්තනය  "ශ්‍රී ලංකාවේ පාලි සාහිත්‍ය යනුවෙන් ඔබ අතට පත් කර ඇත.

USD 3.68

Available

Product Details

  • 978-955-663-402-0
  • Sinhala
  • 0
  • 530g