සෝපාක රහතන්වහන්සේ

බෞද්ධ චරිතාපදාන කෘති

By Ven. Kaligama Vijithananda Thero

Published By Buddhist Cultural Centre

සෝපාක රජගහනුවර විසූ සැඩොල් කුලයට අයත් සැගවුණු පුණ්‍ය මහිමයකින්ද මහා ප්‍රඥාසම්පත්තියකින්ද යුතු වටිනා දරුවෙකි.ඔහු හත් හැවිරිදි වියේදී රහත් උපසම්පදාව ලබා ගත්තේය.ඒ සමගින් තථාගතයන් වහන්සේ විමසා වදාළ ප්‍රශ්න දහයක් හා සෝපාක සාමණේර රහතන් වහන්සේ ප්‍රඥාසම්ප්‍රයුක්තව දුන් පිළිතුරු මෙම පොත ඇසුරින් විග්‍රහ වෙයි.

USD 0.92

Available

Product Details

  • 978-955-663-341-2
  • Sinhala
  • 0
  • 170g