සොහොන් බිමේ සමනල්ලු

කෙටි කතා

By Chandana Thilakarathne

Published By Surasa Bookshop

ශත වර්ෂ ගණනාවක් පැරණි චීන ජනකතා අතර, යහපත් දිවිපෙවෙතක් සඳහා මාහැඟි පාඩම් කියාදෙන ආදර කතා ගොන්නේ ඉහළම ජනප්‍රියත්වයට පත් උන්මාදනීය ආදර අන්දර දහය මේ මඟින් සිංහල පාඨකයන්ට තිළිණ කෙරේ.

USD 4.29

Available

Product Details

  • 978-955-677-580-8
  • Sinhala
  • 450
  • 508g