20 %

සියුමැලි

පරිවර්තන

By Chithra I Perera

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

ඔහු සිටින්නේ තමා කළ වරද ගැන බියපත් වෙමිනි.අගතිගාමී බව ඔවුන් දෙදෙනා අතරින් ඇවිදගෙන යන බව ඇය දැනගත්තාය.එය මරණය මෙන් බියකරුය.හැම දෙයක්ම වෙනස් වුවද කිසිවක් වෙනස් වී නැත.ලොවෙන් ඇයට අවශ්‍ය වූයේ කුඩා දෙයක් බව ඇය සිතුවේ පුදුමයෙනි.කිසිවකුට ඔවුන් දෙදෙනා වෙනස් කළ නොහැකි බව ඇය දන්නීය.ඔහු වෙනත් ජාතියක වෙනත් කුලයක කෙනෙකි.ආදරය බැමි සිඳ දමා ගියද සම්ප්‍රදායන්ට ගරු කළ යුතු බව ඔහු දැන සිටියි.උණකින් පෙළමින් සිටි තමා එයින් සුවපත් වී ඇති බවක් ඇයට දැනේ.ඔහුගේ ජාතිය ඇයගේ පන්තිය ඇයට ප්‍රශ්නයක් නොවේ .එය සැළසුම් නොකළ අශාවකි. එය තාරුණ්‍යයේ අවසන් අදියරෙන් පැන නැගුණු නිදහස් ආදරයකි.

LKR 360.00 LKR 450.00

Save LKR 90.00

Available

Product Details

  • 978-955-652-928-9
  • Sinhala
  • 397
  • 336g