සිතක වෙහෙස (භාර්යාවන් ගේ පැමිණිලි)

වෙනත්

By Prof. Sarath Wijesooriya

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

සිතක වෙහෙස ස්වාමිපුරුෂයන්ගේ පැමිණිලි නමින් මීට ප්‍රථම මා විසින් පොතක් පළ කරන ලදී. ” සිතක වෙහෙස” නැමැති මේ පොතේ අන්තර්ගත වන්නේ විවාහක කාන්තාවන් තමන්ගේ ජීවිතය තම ස්වාමිපුරුෂයන්ගේ ඇතැම් චර්යාවන් හා ගති පැවතුම් නිසා අසහනකාරී තත්වයට පත්වී යැයි පවසමින් ඒ හා සම්බන්ධයෙන් කරන විස්තරයන්ය.ආවර්ජනයන්ය .එබැවින් මේ පොත “සිතක වෙහෙස” භාර්යාවන්ගේ පැමිණිලි යනුවෙන් නම් කළෙමි.ඇතැම් කාන්තාවන් උගත් කමින් ,සමාජ ආර්ථික මට්ටම් වලින් විවිධ වෙනස්කම් පල කළ ද බහුතරයකගේ මානසික වෙහෙස සඳහා මුල් වන්නේ ප්‍රධාන කාරණා කිහිපයකි.ඒ අතර විශ්වාසය බිඳ දැමීම,ලිංගික ජීවිතය,මානව ගරුත්වය පිලිබඳ ව අසංවේදීතාව කැපී පෙනේ. ප්‍රේමය ,ආදරය ගැන අවබෝධයක් නොමැති කම,දරුවන් කෙරෙහි අසංවේදී වීම මෙන්ම විවිධ සමාජ ආර්ථික පීඩාවන්ද පොදු තත්වයන් යටතේ කැපී පෙනේ. මෙහි අන්තර්ගත විස්තර කියවන කවරෙකුට වුව එය පැහැදිලි වනු ඇත.

USD 3.79

Available

Product Details

  • 978-955-652-701-8
  • Sinhala
  • 371
  • 312g