සිහි නුවණින් සැනසීම

පරිවර්තන

By Gunadasa Yapa

Published By Pahan Publishers

සිත සමඟ කටයුතු කිරීමේදී එය අමුතු බව ඔබට වැටහේ. විස්මයජනක, අනපේක්‍ෂිත දේ කිරීමට සිතට පුළුවන.සිත සමාධිගත කර ගත නොහැකිව අසීරු තත්වයකට පත්ව සිටින, ඇතැම් භාවනානුයෝගීහූ ‘තවත් සිත කළකිරෙන පැයක් ’ යනුවෙන් කල්පනා කරති.

USD 1.21

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-210-7
  • 87
  • Sinhala
  • 104g