සිහින කුමරිය

පරිවර්තන

By Priyanka Kahawanugoda

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

පියාගේ අසීමිත ආදරය ද භෞතික සැප සම්පත් ද ඇතිව සිටි සාරා අනපේක්‍ෂිත අයුරින් දිවි කතරේ අතරමං වන්නී ය. එහෙත් ඇය ජීවිතයට මුහුණ දෙන්නේ අසාමාන්‍යය ශක්තියක් ඇති තැනැත්තියක් ලෙසිනි. ජීවිතයට එල්ල කෙරෙන රුදුරු - කටුක බාධාවන් අබිමුව නොසැලී ජීවිතයට අර්ථයක් හා අගයක් එකතු කර ගනිමින් දෙපයින් නැගී සිටින්නේ කෙසේ ද යන්න අවබෝධ කර ගැනීමට සාරාගේ චරිතය සෑම පාඨකයකුටම වැදගත් වේ. මේ රසවත් කථාව සෑම යෞවනියකම කියවිය යුතුය. ඉන් දිවියට ආලෝකයක් නිසැකවම ලැබෙනු ඇත.

USD 2.21

Out of stock

Product Details

  • 955-652-204-2
  • Sinhala
  • 264
  • 300g