ශුද්ධ භූමිය

පරිවර්තන

By Nimmi Muditha Herath

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

ඞෑන්ට එය හම්බවෙන්නේ ඔහුගේ අතීතය සොයා යන ගමනේ දී ය. එය රතු මැණිකකි. ගින්දර තරමට දීප්තිමත්ව ඇවිලෙන අමුතු බලයක් ඇති රතු මැණිකකි. මිනිසුන්ගේ සිතිවිලි පාලනය කරන්නට හැකි අද්භූත බලයක් ඒ රතු මැණිකට ලැබුණේ එය තනි වුන වැන්දඹුවකගේ සොහොනෙන් සොරා ගත් එකක් වූ නිසා ද? එහෙම නම් දෙවැනි වරට එහි හිමිකරුවා මරා පුංචි කොලුවකු ඒ රතු මැණික සොරා ගත් විට එහි අද්භූත බලය තවත් වැඩි වන්නට ඇති ද? ඒ රතු මැණිකේ මායා බන්ධනයෙන් ඔවුන්ව බේරා ගන්නා “ශුද්ධ භූමිය” කුමක්ද?

USD 5.93

Available

Product Details

  • 978-955-691-332-3
  • Sinhala
  • 399
  • 250g