සේයාවී

නවකතා

By Dilrukshi Gamage

Published By Pahan Publishers

මගේ ජීවිතේ හැමදේම එයා උදුර ගත්තා .මුලින්ම තාත්තාගේ ආදරේ ......... ඊට පස්සේ මගෙ ළමා කාලය ............... මගේ අම්මගේ සැනසීම ................. අද එයා යන්න ගියේ ජීවිතේ පලවෙනි පාරට මං පණ වගේ ආදරේ කරන ............ මේ කෙල්ල ගැන හීන දකින්න තියෙන ............... අයිතියත් අරගෙන ............

USD 2.05

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-281-0
  • 192
  • Sinhala
  • 208g