සීත ගඟුල

නවකතා

By Prof. Sarath Wijesooriya

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

මා අපයෝජනයට ලක් වූ ළමයෙකු බව මාගේ අවබෝධයයි. තව ටිකක් විස්තර සහිතව කියනවා නම් මා අපයෝජනයට ලක්වුණේ කායික වශයෙන් නොව මානසික වශයෙනි. අහිංසක, ගුණ යහපත් දෙමාපියනගේ ආදරය කරුණාව ලබමින් හැදුණ වැඩුණ මට කිසිවෙකු හෝ නොසිතූ ඉරණමකි අත් වුණේ. මගේ කථාව ලියන්ට පටන් ගන්නා විට මානසික අපයෝජනයට ලක්වූ ළමයෙකු බවට කිසි හැඟීමක් මට නොතිබිණි. එහෙත් ලියූ දෙය නැවත කියවමින්, ඇතැම් කාරණා ගැන විමසිලිමත් වෙමින් කල්පනා කරන විට කුඩා කාලයේදී මගේ මනස තුවාල වී තිබෙන සැටි පෙනී ගියේය.

USD 5.21

Available

Product Details

  • 978-955-691-259-3
  • Sinhala
  • 442
  • 200g