20 %

සතුටින් දිගුකල් ජීවත් වන්නේ කෙසේද?

පරිවර්තන

By Leelananda Gamachchi

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

දිගු කල් ජීවත් වෙමින් මරණය කල් දමා ගැනීම ද,මහලු බවට පත් නො වී යෞවනය දිගට ම පවත්වා ගැනීම ද මිනිස් වර්ගයා දූරාතීතයේ සිට ම දුටු සිහිනයකි.නවීන යුගයෙහි විද්‍යාවේ ප්‍රගතියත් සමඟ එය විද්‍යාත්මක තලයක සලකා බලමින් පර්යේෂණාත්මක ව මනුෂ්‍ය වර්ගයාට ඒ සිහිනය සැබෑ කර දෙනු පිණිස “වෘද්ධ විද්‍යාව ” දැන් දැන් වර්ධනය වෙමින් පවතියි.ලෝකයේ වැඩිම වයස ගත කරන පුද්ගලයන් වැඩි පිරිසක් ජීවත් වන කලාපයේ පිහිටි කසකස්ථානයේ ඔවුන් ගැන විමැසුම් පිරික්සුම් කළ,ඔවුන්ගේ සුබසෙත සඳහා දිගු කලක් තම සේවාව කැප කළ වෛද්‍යවරියක විසින් තමා ගේ සැබෑ අත්දැකීම් අළලා සම්පාදනය කරන ලද කෘතියකි.

LKR 280.00 LKR 350.00

Save LKR 70.00

Out of stock

Product Details

  • 955-652-029-5
  • Sinhala
  • 259
  • 211g