සාර්ථකත්වයේ පරම සත්‍යය - 1

උපදේශන මනෝවිද්‍යාව

By Sumanadasa Samarasinha

Published By Sarasavi Publishers

නැතිබැරිකම වෙනුවට ඇති හැකි කම දෙසට ජනතා සිත්සතන් යොමු කිරීමට මෙම කෘතියෙන් උත්සාහ ගැනේ. හිඟන මතවාදවලින් මිදී යටිසිත සරුමඟට ගැනීමට ඉවහල් වන උපහැරණ සමඟ උපදෙස් රැුසක් මෙහි අඩංගුවේ.

USD 2.50

Available

Product Details

  • 978-955-31-0835-7
  • Sinhala
  • 110