සප්තපර්ණී

නවකතා

By Susantha Mahaulpatha

Published By Godage Publishers

සුසන්ත මහඋල්පත "රන්වනින් බැබළෙන චම්පෙයය සුපුරුදු පියකරු මඳ සිනහවෙන් යුතු ව ඇය දෙස බලා සිටියි. ඔහුගේ කෙස්ස උරහිස දක්වා වැටී තිබේ. මුතු හැර නිසා උර මඬල තවත් බබළයි. බාහු වළලු, පාද වලලුයෙන් සුසැදි ඒ දෑත් දෙපා ශක්තිමත්ය. මනහරය. උසට සරිලන මහතය. මහතාට සරිලන උසය. ඒ සියල්ල පරයා සපර්ණා ඇඳ බැඳ ලන්නේ ඒ දෑසින් නික්මෙන කාන්තියයි. මඳක් විවර වූ දෙතොල් අතරින් පෙනෙන දත්වල කාන්තිය ද යෞවනියක මුසපත් කරන්නට මෙන්ම නිවා සනසන්නට ද පුදුම බලයක් ඇත්තකි. ඇය ඔහුට වඩා පස් අවුරුද්දකින් වැඩිමල් ය. "මොනවා ද ඔය දෑතේ? මට ගෙනා දෙයක් නං ඉතින් දෙන්න" සපර්ණා තරුණයා දෙසට දෑත් දිගු කළාය. චම්පෙයය දෝත විදහාලීය. "ජම්බු" ඇගේ මුහුණේ වූ කාන්තිය චම්පෙයය බලා සිටිය දී ම අතුරුදන් වී ගියේ ය."

USD 3.42

Available

Product Details

  • 978-955-30-6792-0
  • Sinhala
  • 319
  • 406g