20 %

සැඟවූ නිධානයේ අභිරහස

පරිවර්තන

By Manel Jayanthi Gunasekara

Published By Pahan Publishers

මිත්තණිය යළිත් රිසීවරය තැබුවාය. ළමුන් එකිනෙකාගේ මුහුණ බැලුවේ කතා කිරීමේ උවමනාවෙනි .නමුත් ඔවුනට කතා කිරීම තහනම් කොට තිබිණි .පසුදා උදෑසනම දහය වන විට සියල්ල අවසන් වනු ඇත .එය භයානක දෙයකි .ලෝරාගේ දෑසින් බේරුණු කඳුළු ගලා ගොස් රාස්බේරි මත වැටුණි .

USD 1.71 USD 2.14

Save USD 0.43

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-176-6
  • 160
  • Sinhala
  • 204g