සැනසුම පිණිසයි

කෙටි කතා වෙනත් ජීවිතය, සාර්ථකත්වය, මනස ජීවිතය ජීවිතය හා සමාජය

By Prof. Sarath Wijesooriya

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

මේ කෘතියෙහි ඇතුළත් වන්නේ සත්‍ය අත්දැකීම් ය. ඒවායෙන් බහුතරයක් මාගේ ය. සමහර ඒවා අන්‍යයන්ගේ ය.සියල්ල අවිධිමත් ලෙස තැන් තැන්වල සටහන් කර තිබුණි.සමහර සටහන් කියවන විට හැම අත්දැකීමකම කිසියම් අපූර්වත්වයක් ඇතැයි මට සිතුණි.එනිසා ඒවායෙන් පනහක් සංග්‍රහ කර මේ කෘතිය සම්පාදනය කළෙමි. මේ පොත කවර පාඨකයෙකු වුව මුල සිට අවසානය දක්වා පිළිවෙලට කියවීම අවශ්‍යම නොවේ.කැමති තැනකින් පිටුවක් කියවා යම් අත්දැකීමක් සමඟ අනන්‍ය විය හැකි යයි සිතමි.

USD 1.58

Available

Product Details

  • 978-955-652-617-2
  • Sinhala
  • 137
  • 176g