සමනල යාය

කාව්‍යය කෘති (කවි)

By Yamuna Malani Perera (යමුනා මාලනි පෙරේරා)

Published By Sarasavi Publishers

වයස අවුරුදු 5හේ සිට 15 දක්වා ළමයින්ට මෙහි වන කවි රසවිඳිය හැකි බව කතුවරිය පවසයි. ළමා කවිපෙළ 36 කින් ‘සමනල යාය’ චිත‍්‍රයෙන්ද විචිත‍්‍රවත්වී ඇත.

USD 1.43

Available

Product Details

  • 978-955-31-0820-3
  • Sinhala
  • 60