සදත්හහදවත්

කාව්‍යය කෘති (කවි)

By Chintha Pavithrani

Published By Sarasavi Publishers

පන්සිය පනස් ජාතකයේ එන ඡුද්දන්ත ජාතකය ප‍්‍රස්තුත කරගනිමින් නව ප‍්‍රවේශයක් කරා යාමට කිවිඳිය ‘සදත් හදවත්’ තුළින් වෑයම් කරයි. මෙම ආඛ්‍යාන කාව්‍යයේ මූලික තේමාව පලිගැනීමයි. විශ්ව සාහිත්‍යයේ එන සම්භාව්‍ය කෘතින්වල නිමිත්ත වන එම සංකල්ප නිරූපණය මෙහිලා සුවිශේෂ වේ.

USD 1.45

Available

Product Details

  • 978-955-31-0860-9
  • Sinhala
  • 102