සබීබා

පරිවර්තන

By Kumara Siriwardana

Published By Surasa Bookshop

ඉරාකයේ හිටපු ජනාධිපතිස් අදාම් හුසේන් ලියු මුල්ම නවකතාව වන සබීබා,ඇමෙරිකානු ආක්‍රමනයකට එරෙහිව එකාවන්ව නැඟී සිටීමේ අගය හා අනතුරුව එරටට උචිත පාලන ක්‍රමය පිළිබඳව වූ ඔහුගේ සිතැඟි හෙළි කරන සංකේතාත්මක නවකතාවයි.

USD 2.11

Available

Product Details

  • 978-955-677-291-3
  • Sinhala
  • 224
  • 236g