රෙබෙකා 2

පරිවර්තන

By Manel Jayanthi Gunasekara

Published By Pahan Publishers

ධාන්‍ය මඩුව පිටුපස හා කමත කෙළවර වැසී තිබුනේ මිහිරි ක්ලෝවර් වලිනි .මී මැසි පහරදීම හේතුවෙන් ඒවායේ පිහාටු වැනි සුදු පැහැ අගිසි මදක් නැවී තිබෙනු දක්නට හැකිවුණි .ඒ අතර මිහිරි සුවඳ විහිදුවන මින්ට් හා තයිම් ඉවුරු හිරු එළිය උරා ගනිමින් ගිම්හාන වාතයට පෙරළා උනුසුමක් හා මිහිරි සුවඳක් නිකුත් කරමින් සිටියේය

USD 2.79

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-212-1
  • 196
  • Sinhala
  • 227g